1.1. Касові апарати (КА)
1.1. Касові апарати (КА)

Касовий апарат (КА) - це електронний чи механічний пристрій, призначений для обліку коштів під час здійснення розрахункових операцій. Касовий апарат фіксує вартість, найменування, кількість реалізованого товару (роботи, послуги), загальну суму продажів, видає покупцю касовий чек і фіксує в пам'яті дану операцію. Сучасні касові апарати — це електронні пристрої, що зазвичай мають клавіатуру, механізми друку чеків та контрольної стрічки, дисплеї касира та клієнта, грошову скриню і також можливість підключення різних периферійних пристроїв: на пр. сканерів штрих-коду, ваг, модемів та ін. Якщо йде мова про державний контроль за обігом коштів з використанням касових апаратів, такі касові апарати називаються фіскальними.  
Касовий апарат | cash register (en) | Registrierkasse (de).  

1.2. Фіскальні реєстратори (ФР)
1.2. Фіскальні реєстратори (ФР)

Фіскальний реєстратор (ФР) - це реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування і забезпечує друк розрахункових та інших звітних документів. Він працює спільно з POS-системою чи ПК, а також з іншими пристроями: сканером штрих-коду, вагами і т. д. Фіскальний реєстратор забезпечує високу швидкість друку і надійну роботу з великою кількістю товарів при високій інтенсивності використання.  
Фіскальний реєстратор | fiscal registrar (en) | fiskaler Registrator (de).